Mondi olarak tüm ürün gruplarımızda;
Uluslararası kalite standartlarında, gelişmelere açık etkili ve verimli, çevreye ve insan sağlığına duyarlı, siz tüketicilerimizin beklentilerini karşılayacak kalitede üretim yapmayı taahhüt ediyoruz. 

 

Yaygın servis ağı ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak temel amaçlarımızdan biridir.

Çevreye uyumlu malzeme ve teknoloji kullanarak kirlenmenin önüne geçilmesi ve gelecek nesillere temiz ve yaşanır bir çevre bırakılması temel amaçlarımızdandır.

 

Çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği ile riskleri ve iş kazalarını azaltmak, tüm çalışanlarımızın tüm kalite yönetim sistemlerine katılımını sağlamak ve verilecek eğitimlerle bilinçlendirmek firma politikamızdır. 
 

IQ NET ULUSLARARASI KALİTE BELGESİ

Markamız 41 ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu kalite ağı olan IQ NET Assocation kalite belgesini almaya hak kazanmıştır.

IQ NET uluslararası kalite sistemleri arasında % 30 luk payla dünyadaki en büyük kalite ağını oluşturan ve 1990 yılında kurulmuş bir birliktir.

 

IQ NET belgesi ile birlikte Mondi markalı ürünlerimizin uluslararası düzeyde kalitesi kanıtlanmıştır.

K-Q TSE-ISO-EN 9000

Türk Standartlar Enstitüsü, Avrupa Standartları, Uluslararası Standartlar Enstitüsü tarafından tesisin sunduğu ürün ve hizmetlerin müşteri tarafından belirtilen özelliklere ve beklentilerine uyulmasını sağlamak amacı ile kurum boyunca toplam kalite yönetimi yerleşitrmek için kapsamlı yaklaşımıdır.

 ISO 9001 işletmelerin kalite yönetimlerini belirleyen uluslararası kabul görmüş standarttır. Bu standart kurumların tedarik ettiği ürün ve hizmetleri oluşturan ve hükmeden süreçler için geçerlidir. Tüketici ihtiyaç ve beklentilerinin karşılandığını emniyete alan faaliyetlerin sistematik biçimde control edilmesini öngörür.

 

Tekstil’de Güven

Zararlı Maddelere Karşı Test Edilmiştir; kapsamlı ve sıkıca incelenen tarama şemasıdır, mevcut AB yasalarınının tekstil üretiminde kullanılan kısıtlı kullanılması gereken veya yasaklanmış maddeler için daha katı şartlar getirmiştir. Şema aynı zamanda zararlı sayılmasına rağmen henüz yasaklanması için yasama bulunmayan maddeleri de içermektedir, belli zirai ilaçlar ve benzerleri gibi: Yasaklanmış Kanserojenik Boya Maddeleri – Alerjik Boya Maddeleri – Çekilebilen Yüksek Yoğunluklu Maden – Alev Önleyici Maddeler – Formaldehit – Serbest Boya - Organo-Kalay Bileşimi – Plastikleştiriciler – Klorlu Aromatik Bileşikler – Volatil Organikler
 

BS 5852 Standard

İngiliz Standartı 5852; Mobilya ve Döşemeli (Yangın) (Güvenlik) Düzenlemesi 1988 dahilinde bir güvenlik önlemlerinden biridir. Döşemeli mobilya sistemlerinin için için yanan sigara, yakılmış kibrit ve daha büyük alev kaynaklarına karşı alev alma özelliğini değerlendirir.

Form Sünger A.Ş. Bir Erciyes Anadolu Holding Kuruluşudur.

 
CertiPUR (SHE Standartı)

EUROPUR , Avrupa Sünger Üreticileri Birliğidir. 1966 yılında kurulmuştur. 25 Avrupa ülkesinde temsil edilmektedir. EUROPUR, Avrupa’daki blok sünger üreticileriyle, Avrupa Birliği, medya, tüketiciler, hammadde ve makine üreticileri arasında koordinasyonu sağlamaktadır.
Bu birlik, günlük hayatımızda kullanılan süngerleri  güvenli, çevreci ve daha konforlu hale getirmeyi amaç edinmiştir. CertiPUR, EUROPUR  birliğinin blok süngerler için geliştirdiği SHEstandardının sertifikasıdır.

EUROPUR, Sünger endüstrisindeki araştırma ve geliştirmeleri göz önünde bulundurarak Güvenli (Safety), Sağlıklı (Healty)ve Çevreci (Environment)anlamına gelen SHE standartını geliştirmiştir.
CertiPUR® logosunu Türkiye’de kullanmaya hak kazanan ilk firma FORM SÜNGER A.Ş dir. 
Form Sünger A.Ş. Bir Erciyes Anadolu Holding Kuruluşudur. 


ISPA-Uluslararası Uyku Ürünleri Üreticiler Birliği

'Küresel yatak ürünleri toplumu oluşturma' konusunda aktif rol üstlenerek önder konumu ile ISPA yönetimi üretici ve tedarikci konumundaki üyeler arasında işlevsel ilişkiler kurabilecek şekilde yetkilendirilip üreticileri ve tedarikçileri bir araya getirip ortak imkanları gerçekleştirebiliyor ve üretimi artırabiliyoruz.